دریافت(بررسي روابط متقابل كارآفريني در شرکتها و ويژگي‌هاي كارآفريني در عصر اطلاعات و ارتباطات و ارائه پ)

بررسي روابط متقابل كارآفريني در شرکتها و ويژگي‌هاي كارآفريني در عصر اطلاعات و ارتباطات و ارائه پ|30013250|ckl42078663|بررسي روابط متقابل كارآفريني در شرکتها و ويژگي‌هاي كارآفريني در عصر اطلاعات و ارتباطات و ارائه پيشنهاداتي براي گسترش كارآفريني
هم اکنون فایل با موضوع بررسي روابط متقابل كارآفريني در شرکتها و ويژگي‌هاي كارآفريني در عصر اطلاعات و ارتباطات و ارائه پ آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

بررسي روابط متقابل كارآفريني در شرکتها و ويژگي‌هاي كارآفريني در عصر اطلاعات و ارتباطات و ارائه پيشنهاداتي براي گسترش كارآفريني 22چكيده:

ارابة فناوري اطلاعات و ارتباطات در شرکتها به سرعت به پيش مي‌تازد و جوامع دنيا را دستخوش تغييرات بنيادي مي‌كند. فعاليت‌ها، مشاغل، مهارت‌ها، فرهنگ‌ها، نيازها و... همه و همه تحت تاثير اين فناوري قرار گرفته و متحّول شده‌اند. عصر اطلاعات و اتباطات آغاز شده است. بي‌شك كارآفريني سهم عمده و نقش ويژه‌اي در توسعه اين فناوري‌های شرکتها داشته و دارد؛ اگرچه اين فناوري‌ها نيز خود بر كارآفريني تاثير گذار بوده و به عبارتي كارآفريني مدرن را بوجود آورده‌اند.اين مقاله به بررسي روابط متقابل كارآفريني در شرکتها پرداخته و با مثال‌هايي ويژگي‌هاي كارآفريني در عصر اطلاعات و ارتباطات را تبيين نموده است. همچنين پيشنهاداتي براي گسترش كارآفريني اطلاعات در كشور يا بهره‌برداري مناسب از آن نيز، در اين مقاله ارائه شده است.مقدمهكارآفريني يك فرايند پويا مشتمل بر فرصت ها ، افراد ، شرايط و ساختارهاي سازماني ، ريسك ها ، نوآوري و منابع مي باشد. به عنوان يك فرايند ، كارآفريني قابل اجرا در تمام انواع و اندازه هاي سازماني است.زماني كه بافت هاي كارآفريني ، سازمان مي باشد صحبت از كارآفريني سازماني است. كه مشتمل بر فعاليت هاي رسمي و غير رسمي ايجاد يك كسب و كار در سازمان بدون توجه به اندازه و بزرگي سازمان ، دولتي يا غير انتفاعي بودن سازمان و يا سازماني كه حس خلاقيت و نوآوري را از دست داده است ، مي باشد. از زماني كه بسياري از نويسندگان ادبيات كسب و كار و تجارت ، بر شركت هاي بزرگ تاُكيد نموده اند اصطلاح كارآفريني شركتي بسيار برجسته شده است.پينكات پديده كارآفريني درون يك سازمان را به عنوان "Intrapreneurship" توصيف مي كند. سه اصطلاح كارآفريني شركتي (Corporate Entrepreneurship) ، كارآفريني سازماني (Organizational Entrepreneurship) و Intrapreneurship كه مترادف و هم معني يكديگر مي باشند هر سه در متون سازماني بكار برده شده اند.فرايند كارآفريني (بدون درنظر گرفتن اينكه توسط اشخاص و يا بوسيله سازمان ها راه اندازي و شروع شود) مشتمل بر فرصت ها و منابع اقتصادي است. فرصت هاي اقتصادي در طول نوآوري هاي سازماني پديد مي آيند و كارآفرينان از فرصت ها بهره برداري مي كنند و كسب و كارهاي جديد را بوجود مي آورند و بدين طريق باعث ايجاد تنوع مي شوند. اين موضوع از سوي Tiessen به عنوان اولين عامل ضروري فرايند كارآفريني توصيف شده است. دومين عامل مورد توجه منابع هستند. Tiessen فرصت هاي سازمان ها را بوسيله فشار و نفوذ (كاربرد) منابع توصيف مي كند. نهايتاً اينكه ، فرهنگ يك سازمان بر چگونگي ايجاد تنوع و كاربرد منابع تاُثير مي گذارد.نقش شركتهاي كوچك و متوسط در ايجاد اشتغال مولد و تقويت كارآفرينیبا توجه به موارد مذكور در اين نوشتار با مروري بر مشكلات ، زيرساختهاي قانوني براي شكل‌گيري و ايجاد شركتهاي كوچك و متوسط مزايا و منافع ناشي از ايجاد اين شركتها مورد بررسي قرار مي‌گيرد و زمينه‌هاي لازم حمايت‌هاي مؤثر به منظور ايجاد و فعاليت بنگاههاي كوچك در راستاي اشتغال مولد و تجلي شرايط كارآفريني ارائه مي‌گردد.مطالب دیگر:
دانلود پاورپوینت نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانیدانلود پاورپوینت معادن روبازدانلود پاورپوینت مسمومیت با گاز فاضلابدانلود پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی)دانلود پاورپوینت مرگ مغزیدانلود پاورپوینت مديريت تماسدانلود پاورپوینت مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش کارکنان) ادوارد دمینگ(دانلود پاورپوینت مدیریت اخلاقدانلود پاورپوینت مدل گرادکس (سیلاب)دانلود پاورپوینت مبانی اینترنتدانلود پاورپوینت مکمل های غذایی و دوپینگدانلود پاورپوینت لیستریوز گوسفند Listeria diseaseدانلود پاورپوینت كدگذاري سقطها در ICD-10دانلود پاورپوینت سود تقسیم نشده و سود سهامدانلود پاورپوینت سمينار درس تربيت بدنيدانلود پاورپوینت نمایه سازیدانلود پاورپوینت آموزشی تثبیت فیزکی وانتقال مصدومدانلود پاورپوینت ساختمان پوستدانلود پاورپوینت زندگینامه ی خوارزمی(ریاضی و نجوم)دانلود پاورپوینت زالو درمانیدانلود پاورپوینت روش های نگهداری مواد غذاییدانلود پاورپوینت روش های تولیددانلود پاورپوینت رشد و نموپیوند زدن درختان میوه را به صورت عملی یاد بگیرید + فیلم آموزشیدانلود پاورپوینت راه های افزایش شیر ماد و علت کم بودن