دریافت(جزوه تاریخ دیپلماسی و روابط خارجی ایران)

جزوه تاریخ دیپلماسی و روابط خارجی ایران|34032100|ckl42078663|تاریخ دیپلماسی ایران,تاریخ دیپلماسی ایرانی,کتاب تاریخ دیپلماسی ایران,تاریخ دیپلماسی ایران و روابط خارجی,جزوه تاریخ دیپلماسی ایران,تحقیق تاریخ دیپلماسی ایران,مقاله تاریخ دیپلماسی ایران,پایان نامه تاریخ دیپلماسی ایران,بررسی تاریخ دیپلماسی ایران
هم اکنون فایل با موضوع جزوه تاریخ دیپلماسی و روابط خارجی ایران آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود جزوه تاریخ دیپلماسی و روابط خارجی ایران،
در قالب pdf و در 300 صفحه.


بخشی از متن جزوه:
در سال 1453، ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ دوم، ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ، ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮري روم ﺷـﺮﻗﯽ ﭘﺎﯾـﺎن داد و ﻟﻘﺐ ﻓﺎﺗﺢ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق، دوران ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن رﺳـﯿﺪ و ﻋﺼـﺮﺟﺪﯾـﺪ آﻏـﺎز ﺷـﺪ. وي اﺑﺘـﺪا ﺟنگ هایی در درﯾﺎي اژه ﻃﺮاﺑﻮزان، آﻧﺎﺗﻮﯽ شرقی و آﺳﯿﺎي ﺻﻐﯿﺮ داﺷﺖ و همه را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد درآورد. هم چنین در اروﭘـﺎ ﻫﻢ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﯽ را ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻟﺒﺎﻧﯽ و ﺳﻮاﺣﻞ آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ داشت. وي اﯾﻦ پیروزی ها را، پیروزی اﺳـﻼم ﺑـﺮ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ ﻣـﯽ داﻧﺴﺖ و در صدد ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫي اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از جمله اﯾﺮان بود و ...


مطالب دیگر:
📎تحقیق ايستگاه هاي هواشناسي در ايران📎تحقیق گل سنگ📎تحقیق بررسی کشور اوکراین📎تحقیق بررسی اندازه گیری شعاع زمین📎تحقیق آلايندگي و مصرف سوخت خودروها به دليل محدوديت هاي زيست محيطي📎تحقیق بررسی موزه های استان یزد📎تحقیق بررسی قاره آفریقا از نظر هنری📎تحقیق بررسی قاره آسيا📎تحقیق بررسی شهرستان اسفراین📎تحقیق عجايب هفت گانه📎تحقیق آژانس های مسافرتی در صنعت جهانگردی📎تحقیق بررسی استان بوشهر📎تحقیق بررسی استان کرمان📎تحقیق بررسی استان مازندران📎تحقیق مفهوم ارتفاع و پستي و بلندي در جغرافیا📎پاورپوینت ایمپلنت های پزشکی📎تحقیق آثار فعالیت‌ های انسانی در امر بیابان ‌زائی📎تحقیق آتشفشان در اقیانوس ها📎تحقیق بررسی آب از نظر شیمیایی📎تحقیق گسله‌ هاي كپه‌ داغ📎تحقیق سازند شوريجه📎تحقیق زمين‌ شناسي كپه‌ داغ و البرز شرقي📎بررسي و تحليل كاربري اراضي شهري و روستايي با استفاده از تكنوژيهاي RS📎تحقیق بررسی زلزله تهران📎تحقیق مفهوم هیدرولوژی در جفرافیا