دریافت(عوامل زمینه ساز در ایجاد روابط سالم و نا سالم میان دختر و پسر)

عوامل زمینه ساز در ایجاد روابط سالم و نا سالم میان دختر و پسر|40191765|ckl42078663|عوامل ایجاد روابط سالم میان دختر و پسر,عوامل ایجاد روابط نا سالم میان دختر و پسر
هم اکنون فایل با موضوع عوامل زمینه ساز در ایجاد روابط سالم و نا سالم میان دختر و پسر آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ابتدا بایستی مراد و منظور از واژه رابطه فهمیده شود و سپس معیار و ملاك ما از اینكه به مجموعه‌ای از روابط سالم و به مجموعه‌ای دیگر ناسالم می‌گوییم چیست؟
رابطه واژه‌ای عربی است كه در معنای تماس و وصل شدن به كار می‌رود و در گفتار روزمره به مجموعه‌ای از رفتارهایی اطلاق می‌شود كه در تماس با یكدیگر ابراز می‌كنیم.
رابطه و برقراری آن با دیگران فی نفسه محكوم به فساد و تباهی نیست و این، هدف و مقصود نهایی و غایی طرفین است كه صفت سالم یا ناسالم بودن را به همراه خواهد داشت. این نكته را هم باید متذكر شد كه در جوامع مختلف، بنا به نوع فرهنگ و آداب و رسوم و آموزه‌های ملی، تعاریف مختلفی از روابط سالم و ناسالم ارائه می‌شود.
در این نوشتار سعی بر این است تا عوامل زمینه ساز در ایجاد روابط ناسالم میان دختر و پسر مورد بررسی قرار گیرد. این عوامل را می‌توان در چهار بخش طبقه‌بندی كرد:
1- عوامل درونی و روانی: این عوامل به شرط وجود سایر عوامل، می‌تواند موجبات برقراری روابط ناسالم را فراهم نماید. تفاوت در حالات روحی و روانی و اخلاقی دختران و پسران و علایق و خواسته‌های آنان می‌تواند باعث بروز روابط ناسالم میان این دو شود. تفاوت درونی دیگری كه می‌توان نام برد قوه شهوت نهفته در نهاد آدمی است كه فی‌نفسه نیروی محرك مثبتی است به این جهت كه باعث جذب دو جنس می‌شود و دلیلی است برای رابطه مثبت و زندگی مشترك؛ اما همین نیروی مثبت اگر در جهت نیل به هوسرانی قرار گیرد، تبدیل به بلایی خانمانسوز می‌گردد كه نمونه آن در همه جوامع یافت می‌شود.
2- عوامل اجتماعی: عوامل اجتماعی را به دلیل اهمیت خانواده به عنوان یك اجتماع كوچك و مهمترین اجتماع در رشد و تربیت افراد به دو بخش تقسیم می كنیم: الف) عوامل خانوادگی ب) سایر عوامل اجتماعی
الف) عوامل خانوادگی: خانواده به عنوان اولین كانون رشد و تعالی جوانان در سعادت و شقاوت دختران و پسران نقش كلیدی دارد. اگر خانواده دارای شرایط و احوال خوبی باشد، در امر تعلیم و تربیت فرزند خود موفق خواهد بود. عواملی نظیر بیسوادی، نداشتن آگاهی كافی از روشهای تعلیم و تربیت و عدم ارتباط مناسب والدین با یكدیگر می تواند

دلیلی برای بروز روابط ناسالم میان دختران و پسران باشد.
ب) سایر عوامل اجتماعی: علاوه بر عوامل خانوادگی تاثیرگذار بر روابط دختر و پسر، سایر عوامل اجتماعی نیز در سطحی فراتر بر روند رفتار و روابط آنان تاثیر می گذارد. بافت جامعه از لحاظ آداب و رسوم و عادات غالب مردم در قومیتهای مختلف و همچنین روابط مردم در طبقات مختلف جامعه، باعث ایجاد تفاوتها و چالشهای میان افراد شده و زمینه ایجاد یك روابط ناسالم را بوجود می آورد.


مطالب دیگر:
طراحی و ساخت مغار پمپاژ تونل انتقال آب گلاب - تحلیل پایداری و انتخاب سیستم نگهداریعنوان مقاله: ارزیابی نواحی مچاله شونده بحرانی و تخمین بار وارده بر سیستم نگهداری در تونل انتقال آب DZ کرمانشاه با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدیتحلیل پایداری و تخمین سامانه نگهداری تونل انتقال آب بهشت آباد با روش VNIMIتحلیل پایداریتونلهای انحراف آب سد مشمپا زنجان با روش المان های مجزامقایسه تحلیل پایداری تونل آبرسان نیروگاه سیاه بیشه با استفاده از روشهای عددیپیش بینی محدوده تاثیر هیدروژئولوژیكی ناشی از حفاری تونل انتقال آب سبزكوهارزیابی پتانسل مچاله شوندگی و تعیین اضافه حفاری بهینه برای TBM دوسپری درتونل انتقال آب سبزكوهبررسی روش اجرای تزریق تماسی در تونل انتقال آب كاشان در شرایط آبدارتاثیر شرایط توده سنگ برتوقفات TBM در تونل انتقال آب كرجارایه روشهای بهینه انفجار درتونلهای كوچك مقطع با بررسی موردی تونل انتقال آب سمنانتونلسازی مكانیزه در شرایط بحران آب وگاز مطالعه موردی تونل بلند زاگرسبررسی تاثیر پارامترهای زمین شناسی و خصوصیات ژئومكانیكی توده سنگ برراندمان رودهدر - مطالعه موردی تونل انتقال آب كاشانتعیین محل مناسب جهت احداث كارخانه سگمنت تونل انتقال آب كانی سیب با استفاده از روش AHPبررسی دستورالعمل طراحی جلوگیری از پدیده جاكنش آبی در تونلهای تحت فشارمعرفی سیستم ترابری ریلی تونل انتقال آب سبزكوه به چغاخورتاب فشاری بتن ها در آب دریاچه ارومیه با بود یا نبود پوشش رنگیمروری بر بحث خمش مطرح شده در آیین نامه بتن ایران (آبا)اثر رفتار غیر خطی مصالح بر پاسخ دینامیکی برجهای آبگیر متقارن محوری تحت تاثیر نیروی زلزلهارزیابی عملکرد ملاتهای تعمیری پوشش بتنی تونل آبرسانیارزیابی سریع دوام بتنهای با مقاومت زیاد در مقابل یخ زدن و آب شدن با استفاده از روش تعیین مقاومت الکتریکیتوسعه حفره آبشستگی موضعی اطراف یک پایه مستطیلی همراه با طوقنشت متغیر از زیر سدها تحت آبگیری متناوبمدل مدیریت فشار در شبكه توزیع آب شهریتثبیت خاكهای حاشیه دریای خزر با سیمان ضد آب و مقایسه آن با آهك و سیمان نوع 2بررسی اثرات سیمان ضد آب بر CBR و تورم خاكهای حاشیه دریای خزر در مقایسه با آهك و سیمان نوع 2